Pracoviště Lentilka

Prodloužená 278, Polabiny 2,

Pardubice 530 09, 

E-mail: moravcova@psychocom.cz 

Detašované parcoviště   -  Dětské Rehabilitační Centrum Prodloužená 278

V Lentilce - integrační školce a rehabilitačním centru, které sídlí v Pardubicích Polabinách, Prodloužená 278, je detašované pracoviště ambulance klinické psychologie PsychoCom s.r.o.  
Veškerá péče v psychologické ambulanci je hrazena ze zdravotního pojištění, proto je pro příjem nutné doporučení lékaře. Podle potřeby pak psychologové s lékaři dále spolupracují. V Lentilce tedy přijímáme přednostně děti s vývojovými odchylkami, děti nemocné a děti postižené.

Mgr. Klára Moravcová

zajišťuje úzkou spolupráci s integrační školkou a rehabilitačním centrem Lentilka, poskytuje péči dětem umístěným ve speciálních třídách mateřské školy. Kromě toho také přijímá do péče rodiny s dětmi, které potřebují provázení při řešení vývojových obtíží dítěte nebo potřebují rodinnou terapii.

objednání telefon:

466 009 430, 733 724 543
(asistentka paní Řezníčková), 7:00-15:30