Služby

Zaměření naší psychoterapeutické péče

Kojenci do 1 roku:

problémy se spaním nebo s jídlem, neklidné a plačtivé děti.

Batolata 1-3 roky:

problémy s jídlem, se samostatností, reakce na další lidi a děti, separační úzkosti, afektivní záchvaty, psychosomatické obtíže.

Děti ve věku 3-6 let:

problémy s jídlem, pomočování, pokakávání nebo zácpa, spaní s rodiči, častá nemocnost, adaptace na MŠ, začleňování do kolektivu, projevy úzkostí nebo agresivity, tiky, noční děsy, psychosomatické bolesti.

Děti ve věku 6-10 let:

problematická adaptace na školní podmínky, školní fobie, komunikace s vrstevníky, strachy a úzkosti, tikové projevy, obsedantní projevy.

Děti ve věku 11-15 let:

strachy a úzkosti, vztahy s vrstevníky i rodiči, poruchy příjmu potravy, projevy opozice a hledání vlastní identity, sebepoškozování, depresivní chování, obsedantně kompulzivní projevy, úzkostné nebo panické ataky.

Mladiství ve věku 15-18 let:

strachy a úzkosti, školní fobie, poruchy příjmu potravy, problémy v komunikaci, hledání smyslu života, psychosomatické obtíže.

Poruchy autistického spektra

Samostatnou kapitolou jsou odchylky od běžného osobnostního vývoje ve smyslu poruchy autistického spektra. Při podezření na PAS doporučuji objednat se k Mgr. Kláře Moravcové do Lentilky, blíže na jejím profilu.